Tag Archives: soleh drehem

TERSENYUM DALAM MUSIBAH

Bismillah,┬áLaKal hamdu ya Rob…!!!

Renungan ba’da shubuh,
20 DZULQA’DAH 1437.
QS: AL-AHZAB: 22.