Tag Archives: syurga

RENUNGAN DHUHA: SYUKUR ITU SYURGA.

Bismillah, Lakal-hamdu was-Syukru ya Rob, 21 SHAFAR 1438.

QS: AN-NAHL: 120-123.